Underhåll

Snabbnavigering

Vem äger lägenheten

Du köper rätten att nyttja en lägenhet och du blir skyldig att underhålla den. Du blir samtidigt medlem i föreningen som i sin tur äger fastigheten.

Vem ansvarar för underhållet

Det som styr detta är Bostadsrättslagens 7 kapitel och 12 paragraf. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Vad denne är ansvarig för inne i sin lägenhet styrs av föreningens stadgar, men normalt är det allt som är synligt inne i lägenheten.
Riksbyggen har tagit fram en folder som heter Detaljerad lista på vad som är din eller föreningens ansvar finns här.

Underhåll staket/plank

Du svarar för det underhåll som tillhör lägenhetens tomt (trädgårdsstaket, trädgårdsgrind, trädgårdsplank mellan lägenheterna och målning av den del av detta plank som vetter mot lägenheten).
Vad gäller målning av planket i garageporten och taket har vi, för att minska föreningens kostnader och hålla avgifterna på en rimlig nivå, beslutat att dela ut gratis vit färg och låta bostadsrättsinnehavarna själv stå för målningen.
Använd helst inte högtryckstvätt. De plank som är tryckimpregnerade kan tåla högtryckstvätt högst 2 ggr/år. Detta gäller inte taket i carporten. Taken får absolut inte tvättas med högtryck.
Vid användning av högtryckstvätt trycks vatten in i råsponten och kan förstöra pappen under betongpannorna. Man pressar samtidigt in massor av vatten som i sin tur kan orsaka rötskador längre fram i råsponten. De svarta och gråa fälten i carportens tak är mikrobiell påväxt samt alger och det kan man ej tvätta bort utan specialmedel eller genom slipning.

Föreningens resp ditt ansvar

  • Lås och nyckel till ytterdörr är medlemmens ansvar.
  • Utbyte av brädor i garageport och uteplats på husets framsida utförs av föreningen. Målning och tvätt av nämnda plank utförs av medlemmen. Färg tillhandahålls av föreningen.
  • Samtliga plank, staket och avskiljande häckar på trädgårdssidan är medlemmens ansvar.
  • Byte av brädor och målning av trädgårdsförrådet är föreningens ansvar.

 

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö och en god stämning en förening är inget som uppkommer av sig själv utan beror ofta på att en eller flera personer har engagerat sig i föreningen.