Bygga & Renovera

Snabbnavigering

Bygglov

Bygglov för plank

Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna – även när bygglov inte krävs.
Se gällande regler för Malmö stad. (länk)
Plank som är max 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun. Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov i vår föreningen för plank som är max. 1,6 m. För nätstängsel eller t. ex. glesa smidesstaket krävs aldrig bygglov.
Man får också ordna skyddade uteplatser vid bostadshuset utan bygglov. Då får muren eller planket inte vara högre än 1,8 m. De får heller inte sträcka sig mer än 3,0 m från huset. Även här krävs grannars tillstånd om planket eller muren placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Bygglov för uterum

Du måste ha ett giltigt bygglov för ditt uterum. Du söker bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Se gällande regler för Malmö stad. (länk)
Gör så här: ta fram en så bra ritning som möjligt över ditt tilltänkta uterum med aktuella mått.
Ytterligare information, kartor och blanketter kan du hitta på Stadsbyggnadskontoret. Det finns en hel del nyttig information på internet.

Vad får/får inte göras utan styrelsens tillstånd?

Det här får du t.e.x göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägga golv.
 • Byta kylskåp, frys och spis, tvättmaskin och torktumlare.
 • Renovera ytskikt och badrum (för badrum skall auktoriserad VVS-firma anlitas eller branschregler följas).
 

Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar.
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation.
 • Byta don för ut- eller insug.
 • Sätta för rensluckan i köket uppe vid taket mellan fläkten och ytterväggen.
 • Bygga plank som strider mot Malmö Stads regler.
 • Bygga uterum som strider mot Malmö Stads regler.
 • Utvidga din bostadsrätt till grannens eller föreningens yta (se ritning).
 • Är du osäker om du får lov att göra det du har planerat? Skicka ett mail med din fråga till styrelsen: info@kvarnbystation.se

Badrum

En renovering av badrummen måste utföras av en auktoriserad VVS-firma för att det ska göras enligt de senaste branschreglerna.

Golvbrunnar

Om golvbrunnen byts vid renovering, ersätter föreningen en del av kostnaden för bytet (upp till 5000 kr), men endast om golvbrunnen är 10 år eller äldre. Kvitto ska skickas in via mail till styrelsen senast 6 månader efter avklarat arbete annars sker ingen utbetalning. Det finns golvbrunn i varje badrum och tvättstuga. Vid skada i våtutrymme, som helt eller delvis ersätts av försäkringsbolaget, sker byte av golvbrunn på föreningens/försäkringsbolagets bekostnad.

Häckar längs gångarna

Häckar längs gångarna klipps av anlitad fastighetsskötare. För den del av häcken som löper längs med eller runt din trädgård mot grönområdet ansvarar du själv.

Skuggande träd

Vissa trädgårdar har problem med att kommunens träd är så stora att de skuggar trädgården. Kontakta i så fall kommunen. Om man kan påvisa betydande olägenhet finns en liten chans att få dem borttagna. Annars är det tyvärr svårt att få dem avlägsnade.