Bostadrättslagen & Stadgar

Bostadrättslagen & Stadgar

Lokala stadgar och ordningsregler

Boendeinformation i mapp
I Riksbyggens normalstadgar står det att man som bostadsrättshavare har att följa de lokala ordningsregler som finns. Det skall finnas en mapp med information till bostadsrättsinnehavaren i varje lägenhet. Vi uppdaterar regler och information med vissa års mellanrum. Nya bestämmelser och rekommendationer får du löpande genom våra informationsblad.

Bostadsrättlagen och våra stadgar