Föreningen

Snabblänkar

Lägenheterna

Bostadsrättsföreningens radhus ligger längs med två gator, Västra och Östra Stationsgatan, som är tvärgator till Klågerupsvägen.
Västra Stationsgatan har hus med rött tegel och rödfärgat trä, medan Östra Stationsgatan har gula hus.
Mellan gatorna finns ett fint grönområde, lekplats och gångstigar. Direkt bakom vårt område går Utflyktsstigen, en cykelväg som leder till Bara eller till Malmö centrum.

Totalt har vi 101 lägenheter, fördelade på

Lägenheter fördelade på huskroppar och gatuadress
Västra Stationsgatan har 55 lägenheter
Östra Stationsgatan har 46 lägenheter
Planritningarna på lägenheterna är ursprungliga. Många lägenheter har förändrats eller byggts om under åren. En del har tillbyggnader i form av uterum. Framsidan med innergård och carport är dock i regel densamma.

Ritning över bostadsrätterna inkl. trädgård
Uteplats på framsidan
Carport: 5,2m x 5,5 = 28,6m2
Ritning över fasaderna
Områdeskarta med husnummer

Grönområdet

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du tillgång till ett stort grönområde, tennisbana, lekplats för barnen, promenadstigar och stora gräsytor. Detta grönområde med gångstigar, inklusive de två gatorna Västra och Östra Stationsgatan, är föreningens ansvar och tillsammans ansvarar vi för underhållet. Vi anlitar ett företag för trädgårdsskötsel och städning av området. Kostnaden för detta delas på medlemmarna och ingår i månadsavgiften.

All belysning, inkl. lampor, på området är också föreningens ansvar. Ibland måste vi förnya träd och buskar, och sjuka växter måste tas bort.

Asfaltering av stigarna och de två gatorna sker med ett antal års mellanrum och ligger i underhållsplanen. 

Här kan du motionera, låta barnen leka, ta promenader med hunden eller ta dig ut på cykelbanan mot Malmö, Bokskogen i Bara eller golfbanor i närheten.