Parkering

Parkeringsregler

  • Parkering är endast tillåten på markerade platser eller i carportarna.
  • Alla parkerade bilar måste ha P-tillstånd utfärdat av styrelsen, väl synligt i framrutan. I carporten behövs inget P-tillstånd.
  • Med P-tillstånd får fordon parkeras högst 7 dygn på samma plats. Detta gäller fordon som tillhör boende i föreningen eller deras gäster.
  • Markerade platser får inte användas som uppställningsplats för släpvagnar, husvagnar eller avställda fordon.
  • Fordon får endast ställas utanför carportarna för pågående i- och urlastning och ska hållas under uppsikt.
  • Varje hushåll får tre P-tillstånd var. Om du tappar bort ditt parkeringskort, kontakta styrelsen, ersättningskostnad 100 kr.
  • Vid tillfälligt behov av fler tillstånd kan detta utfärdas för enstaka datum. Kontakta i första hand parkeringsansvarig.