Underhåll

Underhåll Snabbnavigering Äganderätt Underhåll Föreningens ansvar/ditt Vem äger lägenheten Du köper rätten att nyttja en lägenhet och du blir skyldig att underhålla den. Du blir samtidigt medlem i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Vem ansvarar för underhållet Det som styr detta är Bostadsrättslagens 7 kapitel och 12 paragraf. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad […]

Trivselregler

Trivselregler Snabblänkar Allmänt Visa hänsyn​ Tvätta bil i carporten ​ Tomgångskörning​ Rökning​ Sparsamhet​ Allmänt Var försiktig och ta väl hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården. Visa hänsyn Hemmet är för många en plats […]

Bostadrättslagen & Stadgar

Bostadrättslagen & Stadgar Bostadrättslagen & Stadgar Lokala stadgar och ordningsregler Boendeinformation i mappI Riksbyggens normalstadgar står det att man som bostadsrättshavare har att följa de lokala ordningsregler som finns. Det skall finnas en mapp med information till bostadsrättsinnehavaren i varje lägenhet. Vi uppdaterar regler och information med vissa års mellanrum. Nya bestämmelser och rekommendationer får […]

Samlingslokalen

Samlingslokalen Samlingslokalen Samlingslokalen och utlåning av möblerna bokas i vårt bokningssystem. Lokalen hyrs från kl. 12-12. Priset för att hyra samlingslokalen är 1000 kr/dygn. Om du vill hyra lokalen ännu ett dygn kostar det 300 kr för detta dygn. I lokalen finns 16 bord, drygt 60 stolar och 3 barnstolar. I regel hyr vi bara […]

Föreningen

Föreningen Snabblänkar Lägenheterna Grönområdet​ Lägenheterna Bostadsrättsföreningens radhus ligger längs med två gator, Västra och Östra Stationsgatan, som är tvärgator till Klågerupsvägen.Västra Stationsgatan har hus med rött tegel och rödfärgat trä, medan Östra Stationsgatan har gula hus.Mellan gatorna finns ett fint grönområde, lekplats och gångstigar. Direkt bakom vårt område går Utflyktsstigen, en cykelväg som leder till […]

Bygga & Renovera

Bygga & Renovera Snabbnavigering Bygglov​ Vad får göras? Badrum & Golvbrunn Grönt Bygglov Bygglov för plank Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna – även när bygglov inte krävs.Se gällande regler för Malmö stad. (länk)Plank som är max 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun. Stadsbyggnadskontoret beviljar […]

Styrelsen

Styrelsen Snabblänkar Medlemmar i styrelsen Förslag till styrelsen Motioner Medlemmar i styrelsen Ordinarie ledamöter: Andreas Rydén |  Ordförande Linda Zaar | Vice ordförande, Lokalansvarig, kursverksamhet, intresseföreningen, nycklar, parkering Elisabeta Hunyadi | Ekonomi Betim Kuqi | Utlämning av färg och verktyg, kontakt med hantverkare Anette Grahn |  Utemiljö Per Wolf | Riksbyggen | 040-323051 | Riksbyggens […]

Försäkringar/Skador

Försäkringar/Skador Snabblänkar Försäkringar Avloppsproblem & Vattenskador Myror och skadedjur​ Försäkringar Du bör ha en egen hemförsäkring. Bostadsrättstillägget ingår i avgiften. Bostadsrättsinnehavare ska teckna hemförsäkring. Det är en försäkring som alla privatpersoner med eget boende skall ha. Fastighetsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen. Den täcker den del av fastigheten och den verksamhet som föreningen har ansvar för. Bostadsrättstillägget […]

Parkering

Parkering Parkeringsregler Parkering är endast tillåten på markerade platser eller i carportarna. Alla parkerade bilar måste ha P-tillstånd utfärdat av styrelsen, väl synligt i framrutan. I carporten behövs inget P-tillstånd. Med P-tillstånd får fordon parkeras högst 7 dygn på samma plats. Detta gäller fordon som tillhör boende i föreningen eller deras gäster. Markerade platser får […]