FAQ-vanliga frågor

Övrigt

 1. Studsmatta
 2. Progressiv avskrivning
 3. Råttor på området

Skador

 1. Alla skador
 2. Vatten in genom taket

Bygga och måla

 1. Uterum 2:orna
 2. Bygglov för plank
 3. Säkerhetsdörr
 4. Otätt fönster
 5. Bygga uterum
 6. Måla/reparera plank

Allmänt om bostäderna

 1. Utebliven avgiftsbetalning
 2. Tomtgränser
 3. Vem svarar för underhållet
 4. Styrelsens/medlemmarnas åligganden
 5. Brandceller
 6. Otätt fönster
 7. Lokala stadgar och ordningsregler
 8. Vem äger lägenheten
 9. Lägenhetsnummer
 10. Riktlinjer för god boendemiljö

Kök och ventilation

 1. Utsug i fläkten/Filterbyte
 2. Köksluckor original
 3. Röd lampa på fläktpanelen
 4. Manual till fläktarna
 5. Fläktar och spiskåpa

El och vatten

 1. Jordfelsbrytare
 2. Vattenläckage
 3. Problem med elräkningar
 4. Gemensam el
 5. Individuell energimätning
 6. Stänga av vattnet

TV/Bredband/Telefon

 1. Dålig bredbandsuppkoppling
 2. Telias fibernät

Avgifter och avier

 1. Avierna

Brand/stöld/inbrott

 1. Säkra ditt hem mot inbrott
 2. Brandväggar/larm
 3. Behöver jag hemförsäkring?
 4. Hemförsäkring och bostadsrättstillägg
 5. Vilken försäkring gäller
 6. Grannsamverkan mot brott

Trädgård och Grönområde

 1. Snöröjning
 2. Underhåll staket/plank
 3. Skuggande träd
 4. Häckar längs gångarna
 5. Bygglov för plank

Påverka ditt boende

 1. Kapitaltillskott istf friköp
 2. Friköp av husen
 3. Motioner

Gemensamma utrymmen

 1. Parkeringsplatser
 2. Nyckel till föreningshuset
 3. Gemensam tvättstuga

Badrum

 1. Renovering av badrum
 2. Vattenläckage
 3. Vad får du kasta i toalettstolen
 4. Byta WC-stolar

Sophantering

 1. Sophämtning
 2. Trädgårdsavfall

Parkeringsregler

• Parkeringsförbud gäller på Östra och Västra Stationsgatan.
• Parkering är endast tillåten på markerade platser eller i carportarna.
• Alla parkerade bilar måste ha P-tillstånd utfärdat av styrelsen, väl synligt i framrutan. I carporten behövs inget P-tillstånd.
• Med P-tillstånd får fordon parkeras högst 7 dygn på samma plats. Detta gäller fordon som tillhör boende i föreningen eller deras gäster.
• Markerade platser får inte användas som uppställningsplats för släpvagnar, husvagnar eller avställda fordon.
• Fordon får endast ställas utanför carportarna för pågående i- och urlastning och ska hållas under uppsikt.


Back to Index

Studsmatta

Studsmatta  

Det finns inte något i bygglag eller i bostadsrättslag som förbjuder användandet av studsmattor. Föreningen har även haft kontakt med jurist som styrker detta. 


Back to Index

Alla skador

När du upptäcker en skada i din lägenhet vill du veta om det är ett försäkringsärende. På www.rbforsakring.se finns massor av information.

För att snabbt se vad som gäller kan du gå in på http://www.proinova.se/proaktivonline/ och välja Vanliga frågor. Här får du information om de vanliga skadorna som kan uppstå och hur du hanterar dem. På rbforsakring finns också information om vad som gäller vid renovering av exv. badrum eller kök. 

 


Back to Index

Vatten in genom taket

Utifrån kommande vatten
När byggnadsskalet inte håller tätt mot vatten (taket) är det en skada som försäkringsbolaget normalt inte ersätter. Föreningen ansvarar för skadorna på taket och den boende för ytskiktet (golv, väggar). Vid skador i samband med storm, dvs att taket har skadats av stormen, ersätter försäkringsbolaget skadorna.


Back to Index

Uterum 2:orna

Om du skall bygga till den terrass med tak som finns på 2:ornas trädgårdssida så att du stänger igen öppningarna med vägg och/eller dörrar behöver du inte ha bygglov. 


Back to Index

Utebliven avgiftsbetalning

Om du inte betalar din avgift i tid får du en påminnelse. Vid utebliven betalning går fakturan till inkasso. Om du fortfarande inte kan betala går ärendet till Kronofogden och därefter till indrivning.
Väljer du att sälja innan indrivning och fortfarande inte har betalt en eller flera avgifter kommer Riksbyggen att reglera din skuld till föreningen genom att ta kontakt med Inkasso. 


Back to Index

Tomtgränser

Vår tomt innefattar byggnader, två gator och ett stort grönområde. Total storlek på tomten är 41 814 kvadratmeter.
Var tomtgränserna går kan du se på kartan här. Klicka på den för större bild.
Tomtgränser till varje bostadsrätt finns på ritning här.


Back to Index

Utsug i fläkten/Filterbyte

Det finns 2 påsfilter i fläkten i köket. En gång om året byter Installationsteamet filter åt oss (Västra på våren, Östra på hösten) men i vissa fall kan man behöva rengöra det efter ett halvår eller efter renovering. 

OBS! Uppe vid taket mellan fläkten och ytterväggen sitter en inspektionslucka. Den måste installatören kunna öppna för att rengöra ventilationsröret. Luckan får inte skruvas fast.

 

 


Back to Index

Vem svarar för underhållet

Det som styr detta är Bostadsrättslagens 7 kapitel och 12 paragraf. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Vad denne är ansvarig för inne i sin lägenhet styrs av föreningens stadgar, men normalt är det allt som är synligt inne i lägenheten. Riksbyggen har tagit fram en folder  som heter “Vem svarar för underhållet”. Denna folder hittar du på följande länk.


Back to Index

Jordfelsbrytare

I nya bostäder är jordfelsbrytare ett krav

Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla ny­producerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem . År 2004 utökades kravet även till elinstallationer som byggs ut eller ändras .

Att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer är behörighetskrävande arbete och alltså inget som du får göra själv. Man kan dock köpa en lös jordfelsbrytare till en kontakt och det kräver ingen installatör. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 milliampere (mA)


Back to Index

Dålig bredbandsuppkoppling

Ring Telia kundservice på 020-202070. Du skall uppge personnummer eller ha avtalsnummer tillgängligt.
Telia kontrollerar om det är fel på routern. Om det är fel på den, skickar man den tillbaka till Telia och får en ny utan kostnad. 

 


Back to Index

Styrelsens/medlemmarnas åligganden

 • Omvänd bevisbörda – styrelsen måste bevisa att vi följer reglerna.
 • Kunskapskrav – vi måste vara uppdaterade i miljöfrågor.
 • Försiktighetsprincipen – vidta åtgärder vid risk för människors hälsa/miljö.
 • Vi får inte sälja/använda skadliga produkter.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 • Av medlemmar rapporterade miljöproblem måste utredas av styrelsen.
 • Egenkontroll måste bedrivas, behöver inte vara skriftligt. Viktigt med ett felanmälningssystem.
 • Skadedjur – vi måste ha avtal med en skaderegleringsfirma och det har vi, med Anticimex.
 • Ventilationen får inte vara bristfällig – vår är ny sedan 2013 och då godkänd.
 • Legionella – Vattentemperaturen i pannan måste vara 60 gr och minst 50 gr i tappvattenkranarna.
 • Grannbuller löses av oss själva med god kommunikation.
 • Fordonstvätt – Malmö kommuns direktiv: Bilar skall inte tvättas på gatan eller  i garageporten.
 • Kemisk bekämpning får inte användas yrkesmässigt, heller inte ogräsättika, i/vid flerfamiljhus.

 


Back to Index

Vattenläckage

Felanmäl till styrelsen. Om det är akut kvällar/helger ring till Riksbyggen jour 0771 – 860 860.
Vi beställer en fuktfirma för att reda ut vad du har för skador och hur läckaget uppstod. Denne skriver en rapport som styrelsen skickar till försäkringsbolaget.
Därefter anmäls skadan av styrelsen till det försäkringsbolag som har Bostadsrättstillägget (f.n. Folksam). Vad som täcks av försäkringen reds ut av försäkringsbolaget. Lite mer info får du här.


Back to Index

Bygglov för plank

Så får du bygga plank

Plank som är max 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun.Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov i vår föreningen för plank som är max. 1,6 m. För nätstängsel eller t. ex. glesa smidesstaket krävs aldrig bygglov. Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna – även när bygglov inte krävs. 
Man får också ordna skyddade uteplatser vid bostadshuset utan bygglov. Då får muren eller planket inte vara högre än 1,8 m. De får heller inte sträcka sig mer än 3,0 m från huset. Även här krävs grannars tillstånd om planket eller muren placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Läs mer här


Back to Index

Avierna

Avier skickas normalt ut för 3 månader i taget. Betalningen sker genom Bankgiro. 
På avierna är avgiften uppdelad i två delar: 

 • Avgift bostad
 • Bränsle bostad (uppvärmningskostnaden)

Såväl avgiften för bostad som uppvärmningskostnaden är olika för 2, 3 och 4 rumslägenheterna. Uppvärmningskostnaden är fast under året.


Back to Index

Säkra ditt hem mot inbrott

Förutom grannsamverkan skall du vidta ett antal åtgärder för att känna dig säkrare:

Skaffa brytskydd på altandörr och ytterdörr. Du behöver, förutom det vanliga låset, ett 9-tillhållarlås. Det finns nya lås som fungerar som tillhållarlås och är s.k. allt-i-ett lås. Du skall också ha skenor på fönsterna, särskilt på trädgårdssidan, så att de inte kan bändas upp. Låsbara fönster är en självklarhet.
Se till att fönster på övervåningen alltid är stängda då du inte är hemma. Om du har larm, är kamera eller rörelsedetektor på övervåningen ett bra skydd, eftersom det är lätt att ta sig upp på det låga taket. 

Insynsskydd är bra för dig personligen men inte att rekommendera om du vill vara säker mot inbrott. 

Se också till att dyrbara saker inte ligger framme så att man kan se dem genom fönstret.


Back to Index

Brandväggar/larm

Varje bostad är en brandcell. Brandväggar finns hela vägen upp till taknocken.

Samtliga bostäder måste ha fungerande brandlarm. Det är medlemmarnas eget ansvar. Glöm inte att kontrollera dem regelbundet och ha reservbatterier hemma.


Back to Index

Snöröjning

Snöröjning av gator och gångar sker vid behov under vinterhalvåret.


Back to Index

Brandceller

Brandväggar finns mellan samtliga lägenheter, från grunden upp till taket. Det finns därmed också brandvägg mellan de olika lägenheternas vindsutrymmen.


Back to Index

Säkerhetsdörr

I princip är det inget som hindrar att man byter till säkerhetsdörr. Men vi bestämde vid sista målningen 2008 att våra ytterdörrar skulle vara i en av tre färger. Detta gjordes i samråd med Byggnadsnämnden. Färgerna var vit, grön och röd och blå.  På Östra Stng kan man välja mellan vit, grön och röd. 3-farger

Bilden är inte 100% korrekt utan färgnummer får anges vid beställning.

Målning av dörrens  utsidan utförs av föreningen om det är en originaldörr. Om inte får brf innehavaren själv utföra målning. Insidan är medlemmens eget ansvar.

Det är bra att ha en brytskena både på ytterdörren och altandörren för att försvåra för inbrottstjuvar.

 


Back to Index

Otätt fönster

Läs här om fönsterbyte.

 

 

Bostadsrättsföreningens stadgar styr vem som skall stå för fönsterbytet. I detta fall är det föreningen som skall bekosta detta. Men det är styrelsen som beslutar när bytet skall ske. Detta i sin tur beror på hur allvarligt felet är.


Back to Index

Lokala stadgar och ordningsregler

Boedeinformation i mapp

I Riksbyggens normalstadgar står att som bostadsrättshavare har man att följa de lokala ordningsregler som finns. Det skall finnas en mapp med information till bostadsrättsinnehavaren i varje lägenhet. Vi uppdaterar regler och information med vissa års mellanrum. Nya bestämmelser och rekommendationer får du löpande genom våra informationsblad.


Back to Index

Behöver jag hemförsäkring?

Du måste se till att du har en hemförsäkring. Bostadsrättstillägget har du redan genom Riksbyggen.
A. Bostadsrättsinnehavare ska teckna hemförsäkring. Det är en försäkring som alla privatpersoner med eget boende skall ha.

B. Fastighetsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen. Den täcker den del av fastigheten och den verksamhet som föreningen har ansvar för.

C. Bostadsrättstillägget är en försäkring som bostadsrättsinnehavaren i de flesta fall skall teckna själv, och är ett tillägg till hemförsäkringen. I vårt fall har vi valt att teckna bostadsrättstillägget som en gemensam lösning för alla medlemmar i föreningen.


Back to Index

Vem äger lägenheten

Du köper rätten att nyttja en lägenhet och du blir skyldig att underhålla den. Du blir samtidigt medlem i föreningen som i sin tur äger fastigheten.


Back to Index

Underhåll staket/plank

Du svarar för det underhåll som tillhör lägenhetens tomt (trädgårdsstaket, trädgårdsgrind, trädgårdsplank mellan lägenheterna och målning av den del av detta plank som vetter mot lägenheten).Vad gäller målning av planket i garageporten och taket har vi, för att minska föreningens kostnader och hålla avgifterna på en rimlig nivå, beslutat att dela ut gratis vit färg och låta bostadsrättsinnehavarna själv stå för målningen.

Använd helst inte högtryckstvätt. De plank som är tryckimpregnerade kan tåla högtryckstvätt högst 2 ggr/år. Detta gäller inte  taket i carporten. Taken får absolut inte tvättas med högtryck.
Vid användning av högtryckstvätt trycks vatten in i råsponten och kan förstöra pappen under betongpannorna. Man pressar samtidigt in massor av vatten som i sin tur kan orsaka rötskador längre fram i råsponten. De svarta och gråa fälten i carportens tak är mikrobiell påväxt samt alger och det kan man ej tvätta bort utan specialmedel eller genom slipning.


Back to Index

Bygga uterum

Om du skall bygga uterum söker du bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Du kan läsa reglerna här: Bygglov1.

Gör så här: ta fram en så bra ritning som möjligt över ditt tilltänkta uterum med aktuella mått. 
Ytterligare information, kartor och blanketter kan du hitta på Stadsbyggnadskontoret. Det finns en hel del nyttig information på internet.


Back to Index

Måla/reparera plank

Plank och staket på trädgårdssidan är medlemmens eget ansvar och underhållet bekostas av medlemmen.

Plank i garageporten och på innergården samt de två förråden är föreningens egendom. För att hålla nere våra månadsavgifter har styrelsen beslutat att medlemmarna själv skall måla dessa träytor. Färgen bekostas av föreningen och du kan ringa den i styrelsen som ansvarar för utlämning av färg.

Om du själv vill välja färg till exv uterum eller staket är det bra att veta vilka färger som rekommenderas. Färgtest


Back to Index

Progressiv avskrivning

RB har tidigare tillämpat progressiv avskrivning. När detta blev förbjudet 2014 har RB istället valt en avskrivningsperiod om 120 år. Du kan läsa mer här: Om_prog_avskr


Back to Index

Råttor på området

Då och då har medlemmar rapporterat till föreningens styrelse att de sett råttor på vårt bostadsområde. De undrar vad de ska göra.

Svar: var och en får själv vid obehag av skadedjur kontakta anticimex. Men styrelsen och fastighetsskötarna vill härmed göra en vädjan: Var och snäll och mata inte råttorna! Om du vill ge vinterns småfåglar mat att överleva, se då till att det bara är fåglarna som kan nå maten. Om du har fruktträd på din tomt så släng inte överbliven frukt i buskarna.


Back to Index

Lägenhetsnummer

Skattemyndigheten och Lantmäteriet har numera egna lägenhetsnummer till våra bostäder. Detta nummer finns på den månatliga avin och är samma för samtliga hus.

De lägenhetsnummer som Riksbyggen använder finns på ditt kontrakt och även uppsatt på huset.


Back to Index

Kapitaltillskott istf friköp

Ett alternativ till friköp är s.k. kapitaltillskott. Vi har undersökt intresset och till styrelsemötet i november 2011 hade vi fått in 14 intresseanmälningar. Vi bedömer intresset som alltför svagt och beslutade vänta tills frågan kommer upp på nytt och då gör vi en förnyad undersökning.


Back to Index

Friköp av husen

Efter ordinarie stämma 2010 bildades en arbetsgrupp som undersökte frågan om friköp. Föreningen anslog en summa om 10.000:- för att täcka eventuella kostnader för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev att sakkunniga och ev jurister måste anlitas. Kostnaderna för detta visade sig bli alltför höga och därmed blev intresset också alltför svagt.


Back to Index

Motioner

Motioner är konkreta förslag från medlemmar som skall föredragas under årsmötet, där beslut fattas om ev genomförande resp avslag. Motioner skall vara inlämnade i skriftlig form (inte epost!) till styrelsen senast den 31 januari det är som stämman skall hållas. Lägg din skrivelse i brevlådan på föreningshuset. Märk skrivelsen eller kuvertet med ordet “Motion”.

Förslag som inte skall föredragas under årsmötet behandlas istället av styrelsen under ett eller flera styrelsemöten. Du kan lämna förslag här på hemsidan, genom epost eller skriftligen i brevlådan på föreningshuset. Vi meddelar i princip den förslagsställande om resultatet så fort frågan behandlats.

Såhär skriver du motioner: skriva motioner


Back to Index

Problem med elräkningar

Du väljer själv din elleverantör. Det innebär att priset på el och kostnaden för den el du använder i hushållet bestäms helt och hållet av dig själv. Elmätaren i förrådet ägs av EON. Föreningen har inget ansvar för den.
EON fakturerar kostnaden för elnätet. Ditt valda elbolag fakturerar kostnaden för el du förbrukar. Om du har EON som leverantör för både nät och förbrukning kan du beställa 100-kollen för att mäta hur mycket el du använder. För att mäta en enskild pryl (tvättmaskin, TV, dator eller annat) behöver du en plugg till just den prylen.
Om du inte kan mäta elen för det enskilda objektet kan du köpa (eller låna av föreningen) en elmätare som du sätter i det uttag dit du även kopplar ditt objekt.

Om du provat allt men kostnaden fortfarande är för hög kan du ringa EON och begära mätarproofing. Detta kostar 1500:- (år 2015) och om inget fel hittas får du själv betala detta.

Kontrollera också på din faktura hur mycket el du förbrukar under året (informationen vi ramat in med blått). Du hittar en exempelfaktura här elfaktura. Titta därefter på staplarna och försök minnas vad som ändrades en viss månad.


Back to Index

Gemensam el

Gemensam el har diskuterats och vi har undersökt möjligheten. I nuläget blir det för dyrt eftersom individuella mätare måste installers i varje lägenhet. När priserna sjunker kommer vi på nytt att ta upp frågan.


Back to Index

Individuell energimätning

Frågan om individuell mätning av värme och vatten har kommit upp några gånger. Styrelsen är positiv till detta och skall undersöka möjligheten. Vi kommer att lägga ett förslag när det är ekonomiskt rimligt att genomföra en sådan förändring. Dock skall beslut tagas på stämma innan en sådan åtgärder kan vidtagas.


Back to Index

Parkeringsplatser

Parkeringstillstånd krävs numera för markerade platser. Vi har ett avtal med Aimo Park som gör det möjligt för oss att ringa dem om P-platserna missbrukas eller om man ställer upp bilar så de hindrar annan trafik. Om du skulle få ett P-bot för din bil trots att den står på en tillåten parkeringsplats och har tillstånd kan du ta kontakt med styrelsen så att vi kan åtgärda problemet.

Varje hushåll får tre tillstånd som även gäller för gäster. Att ställa bilen i garageporten kräver inget tillstånd.


Back to Index

Nyckel till föreningshuset

Du har fått en nyckel till ytterdörren till föreningshuset, Västra Stationsg. 25, av förre ägaren till bostadsrätten. Samma nyckel går till städrummet. Till samlingslokalen har enbart styrelsemedlemmar nyckel.

Om du inte fått nyckeln kan du kontakta någon i styrelsen. Vi har nycklar till försäljning. De kostar 120:-/st.


Back to Index

Gemensam tvättstuga

Frågan gemensam tvättstuga har varit uppe ett par gånger. Vi har inget ledigt utrymme för att uppföra en ny byggnad och kostnaderna hade i så fall blivit mycket höga. Att bygga en tvättstuga i samlingslokalen är inte tillåtet eftersom detta är ett skyddsrum.

 


Back to Index

Telias fibernät

Under våren 2013 installerades fibernät i samtliga hus.
Dosan där fiberkabeln kommer in sitter i köket. Du får inte lossa den från väggen, eftersom glasfibern riskerar att brytas då. Kostnaden för det gemensamma nätet och kanalpaket ingår tills vidare i den månatliga avgiften. Fibernätet ger alla hushåll tillgång till fri IP-telefoni, bredband och digital-TV. Läs mer under fliken TV-Bredband.

OBS! Om du är nyinflyttad måste du kontrollera att din epostadress fungerar med vår leverantör.

Läs mer om fibernätet under fliken TV-Bredband.

 


Back to Index

Renovering av badrum

Vid helrenovering av badrum på övervåningen måste rören dras om så att de istället går i väggen.
Godkända tätskikt måste monteras både på väggar och golv.
OBS!
17 av 20 tätskikt för badrum läcker – trots att de är godkända av branschen. Det visar nya tester vid SP, dec 2014, Sveriges tekniska forskningsinstitut.
De tätskikt som klarade testerna utan läckage var Kerakoll Kerablock TEX 750, Kiilto Kerasafe foliesystem och Sopro AEB 640.

Renoveringen måste utföras av auktoriserad VVS-firma. Här kan du läsa alla regler


Back to Index

Vattenläckage

Felanmäl till styrelsen. Om det är akut kväll/helger ringer du akutnumret till Riksbyggen: 0771-860 860.
Vi beställer en fuktfirma för att reda ut vad du har för skador och hur läckaget uppstod. Denne skriver en rapport som styrelsen skickar til försäkringsbolaget.
Därefter kan du själv anmäla skadan till det försäkringsbolag som har Bostadsrättstillägget (f.n. Folksam). Vad som täcks av försäkringen reds ut av försäkringsbolaget. Lite mer info får du här.


Back to Index

Vad får du kasta i toalettstolen

Du får inte kasta bindor, trosskydd, våtservetter eller tops i toalettstolen. Dessa föremål orsakar stopp i ledningarna under huset och måste i sådana fall blåsas rena av specilla företag. Upptäcker avloppsfirman främmande föremål i rören under din lägenhet kan det hända att du själv får stå för kostnaden. Givetvis får det först klargöras vem som orsakat stoppet. I annat fall drabbar kostnaden samtliga medlemmar i vår BRF. Så var vänliga införskaffa en papperskorg till toaletterna så att vi kan hålla nere månadsavgifterna.


Back to Index

Byta WC-stolar

Nya WC-stolar bekostas helt och hållet av de boende. Om du är intresserad av att byta något i badrummet kan du själv ta kontakt med leverantören och jämföra pris


Back to Index

Stänga av vattnet

Gropen med rör för inkommande och utgående vatten till kranar resp. radiatorer finns i hallen hos 3:or och 4:or. Hos 2:orna finns gropen i klädkammaren.

Det finns 4 huvudrör, en med röd kran och 3 med spakar i gropen. De yttersta med gröna spakar är för kranvatten och de två i mitten
(röd kran och blå spak) är för radiatorerna. För att stänga av allt kranvatten skall du försiktigt vrida de yttersta gröna spakarna. Använd inte våld eftersom du då kan dra sönder något och få läckage. Vilken spak som är för kallvatten resp varmvatten känner du efter på rören, om det är kallt eller varmt.


Back to Index

Skuggande träd

Vissa trädgårdar har problem med att kommunens träd är så stora att de skuggar trädgården. Kontakta i så fall kommunen. Om man kan påvisa betydande olägenhet finns en en liten chans att få dem borttagna. Annars är det tyvärr svårt att få dem avlägsnade.

 


Back to Index

Riktlinjer för god boendemiljö

VI HAR

 • Omvänd bevisbörda – styrelsen måste bevisa att vi följer reglerna.
 • Kunskapskrav – vi måste vara uppdaterade i miljöfrågor.
 • Försiktighetsprincipen – vidta åtgärder vid risk för människors hälsa/miljö.
 • Vi får inte sälja/använda skadliga produkter.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 • Av medlemmar rapporterade miljöproblem måste utredas av styrelsen.
 • Egenkontroll måste bedrivas, behöver inte vara skriftligt. Viktigt med ett felanmälningssystem.
 • Skadedjur – vi måste ha avtal med en skaderegleringsfirma och det har vi, med Anticimex.
 • Ventilationen får inte vara bristfällig – vår är ny sedan 2013 och då godkänd.
 • Legionella – Vattentemperaturen i pannan måste vara 60 gr och minst 50 gr i tappvattenkranarna.
 • Grannbuller löses av oss själva med god kommunikation.
 • Fordonstvätt – Vi får egentligen inte tvätta våra bilar i garageporten.
 • Kemisk bekämpning får inte användas yrkesmässigt, heller inte ogräsättika, i flerfamiljhus.

Back to Index

Häckar längs gångarna

Häckar längs gångarna klipps av anlitad fastighetsskötare. För den del av häcken som löper längs med eller runt din trädgård mot grönområdet ansvarar du själv.


Back to Index

Bygglov för plank

På förekommen anledning vill vi informera om vad som gäller för plank i våra trädgårdar. Enl Malmö Stadsbyggnadskontor finns följande regler:

STAKET OCH LÅG MUR UTAN LOV

Staket lägre än 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun. Detsamma gäller en lägre (max 0,4 m hög) mur som ej är stödmur. Nätstängsel eller t ex glesa smidesstaket fordrar aldrig bygglov. Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna -även när bygglov inte krävs.
Man får också ordna skyddade uteplatser vid bostadshuset utan bygglov. Då får muren ellerplanket inte vara högre än 1,8 m. De får heller inte sträcka sig mer än 3,0 m från huset. Även här krävs grannars tillstånd om planket eller muren placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Här finns blankett för open_plank.


Back to Index

Köksluckor original

De köksluckor som var monterade när husen byggdes (troligen Marbodal) är av annat utförande än de som finns i handeln idag. Det är dock endast 4 luckor och utdragslådorna som skiljer sig så pass att man inte kan hitta motsvarande i handeln:

– 2 luckor under vasken har standardhöjd men är 1 cm smalare.
– 2 luckor på skåpen ovanför kyl och frys har standardbredd men är lägre.
– Lådskåpet får helt bytas ut.

Övriga luckor har samma yttermått som Marbodalkök samt de luckor som säljes av Hornbach, Coop Forum i Burlöv och K-Rauta. Man måste dock borra nya hål för gångjärnen eftersom de inte stämmer.
En snickare kan ändra på de luckor som inte stämmer i storlek, om du väljer dessa.

Ett annat alternativ är att köpa skräddarsydda luckor av olika tillverkare. De företag som brukar visa sina luckor i husvagnar, bl.a. vid Ica Maxi Toftanäs, kan skräddarsy och montera nya luckor (Hemkök, Härjedalskök…). Det blir dock lite dyrare.


Back to Index

Röd lampa på fläktpanelen

Om en röd lampa blinkar på fläkten återställer du displayen genom att dra ut elkontakten och sedan sätta tillbaka den igen.


Back to Index

Manual till fläktarna

En manual till fläktern och ventilationen finns här:  Ventilation2013
Filterbyte ombesörjes en ggr/år av föreningen. Men om du behöver byta filter själv finns en instruktion här FILTERBYTE. Filter erhåller du av föreningen. En video finns här.


Back to Index

Fläktar och spiskåpa

Under 2013 har vi fått nya fläktar. Med fläktbytet fick vi också nya fläktkåpor. BRF innehavaren fick välja mellan vitt och rostfritt. De nya fläktarna innebär bättre effektivitet, inget oljud och bättre värmeåtervinning.
Tyvärr kan du inte själv välja fläktkåpa. Möjligen kan du byta från vitt till rostfritt och vice versa. Kontrollera med tillverkaren. En instruktion till fläktarna skall ha överlämnats vid bytet.


Back to Index

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen.

Detta innebär att vi inte behöver något annat tillägg till vår vanliga hemförsäkring. Mer information om självrisk och omfattning finns här.
Fördjupad information finns på RBförsäkring. Här kan du också göra skadeanmälan.


Back to Index

Vilken försäkring gäller

När du råkar ut för skada eller inbrott är det bra att veta vilken försäkring som gäller och vem du skall kontakta.
Du behöver också veta vad som gäller när du behöver återställa en skada.

Läs mer här


Back to Index

Sophämtning

Fyrfackskärlen ska ställas längst ut i carporten, med handtagen ut mot trottoaren, så att de enkelt kan tömmas av sophämtarna. Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka.
Om du behöver nya papperspåsar för matavfall fäster du en tom påse på kärl 1 när det ska tömmas. Du får då nya påsar.
Grovsopor och trädgårdsavfall kan du själv packa i sopsäckar och köra till återvinningsstationerna. På www.sysav.se finns Skånes alla återvinningsstationer och deras öppettider.


Back to Index

Grannsamverkan mot brott

Vi har tillsatt 1 person för projektet Grannsamverkan mot inbrott. Läs vidare om detta under fliken Föreningen/försäkring och skydd. Alla förslag från medlemmarna är välkomna.

Tag kontakt med styrelsen om du har något att tillföra eller fråga om.
Du kan också skicka in ett förslag på sidan Förslag..


Back to Index

Trädgårdsavfall

Du kan beställa ett separat sopkärl för trädgårdsavfall. Detta töms varannan vecka under växtsäsongen.

Att köra trädgårdsavfallet till återvinningen är också en möjlighet. Se www.sysav.se för stationer och öppettider.


Back to Index