Styrelsebild

Fr vänster:

Kerstin, Peter, Gunnar, Jelena, Sirje, Linda