Sophantering

Hushållssopor

Fyrfackskärl 1 töms varannan vecka. Fyrfackskärl 2 töms var fjärde vecka. Sophämtning ingår inte i månadsavgiften utan varje hushåll får egen faktura från VaSyd.

Trädgårdsavfall

Man kan beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall.

Grovsopor

Grovsopor och trädgårdsavfall för dig som inte har extra sopkärl kan du köra till Sysavs bemannade återvinningscentraler. På www.sysav.se finns en lista över Skånes återvinningscentraler och deras öppettider.

 

Sophämtning
Både Östra och Västra:

Fyrfackskärl:
måndagar
jämna veckor:

  • kärl 1 varannan vecka
  • kärl 2 var fjärde vecka

Trädgårdsavfall:

tisdagar udda veckor

Obs! Sopkärlen skall ställas i garageporten intill gångbanan på kvällen eller tidigt på morgonen innan tömning. Handtagen ska vara ut mot gatan och kärlen ska stå bredvid varandra för att underlätta för sophämtarna.