Skadefrågor

ANSVARSFÖRDELNING VID FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

Vid skador i och utanför våra lägenheter fördelas kostnaderna på tre försäkringar:

1. Fastighetsförsäkringen: allt utanför våra lägenheter, byggnaden och i princip sådant inuti som du inte kan se med blotta ögat, exv rör i väggen eller i golvet under parketten.

2. Bostadsrättstillägget: det som har att göra med fast inredning och ytskiktet i våra lägenheter, såsom badrumsgolv och väggar, golven och taken i rummen, utanpåliggande rör, värmeledningar till radiatorer etc. Försäkringen är bostadsrättsinnehavarens egen men föreningen har betalt den.

3. Hemförsäkringen: det som du själv har införskaffat, allt lösöre.

Bostadsrättstillägget betalas av din förening. .
Detta innebär att vi inte behöver något annat tillägg till vår vanliga hemförsäkring. Mer information om självrisk och omfattning finns här.
Fördjupad information finns på RBförsäkring. Här kan du också göra skadeanmälan.

Om du råkar ut för skada eller inbrott
skall du ringa felanmälan på tel nr 0771-860860. Vid inbrott måste du naturligtvis också göra en polisanmälan och meddela styrelsen för att vår grannsamverkan skall fungera..

Om du behöver ringa vårt försäkringsbolag eller om du vill anmäla en skada som omfattas av bostadsrättstillägget kan du ringa 0771-880800.
Skadeanmälan kan du också göra på RBförsäkring. Här finns också blankett för anmälan.