Rätt att göra

Här ett utdrag ur Riksbyggen.se.
Detaljerad lista på vad som är din eller föreningens ansvar finns här.

Det här får du göra utan styrelsens tillstånd:
 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byta kylskåp, frys och spis, tvättmaskin och torktumlare
 • Renovera ytskikt i kök och badrum (för badrum skall auktoriserad VVS firma anlitas)
Det här får du inte göra utan styrelsens tillstånd:
 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation
 • Byta don för ut- eller insug utan att först informera styrelsen.
 • Sätta för rensluckan i köket uppe vid taket mellan fläkten och ytterväggen.
 • Bygga plank som strider mot Malmö kommuns regler
 • Bygga uterum som strider mot Malmö kommuns regler
 • Utvidga din bostadsrätt till grannens eller föreningens yta (se ritning)
 • Andra väsentliga förändringar
Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:
 • Inte betalar din avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar din lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.
 • Stadgar för bostadsrättsföreningen upprättas i enlighet med bostadsrättslagen.
Särskild information till dig som medlem i Malmöhus 52
Får ej bytas ut, byggas in eller tas med vid flytt:
 • Fläkten i köket och kåpan till fläkten (kåpan kan bytas till vit alt. rostfri och bekostas då av medlemmen och skall vara av samma typ)
 • Rensluckan till fläkten uppe vid taket mot ytterväggen
 • Utsugsventiler och insugsventiler (don som är uppsatta i samtliga rum inkl badrummen)
 • Gateway och mediafördelare på väggen i köket får inte monteras ner under några som helst omständigheter.
 • Svartvit Router (tillhör föreningen)
 • Enkel TV-box (tillhör föreningen)
Föreningens resp ditt ansvar
 • Lås och nyckel till ytterdörr är medlemmens ansvar.
 • Utbyte av brädor i garageport och uteplats på husets framsida utförs av föreningen. Målning och tvätt av nämnda plank utförs av medlemmen. Färg tillhandahålles av föreningen.
 • Samtliga plank, staket och avskiljande häckar på trädgårdssidan är medlemmens ansvar.
 • Byte av brädor och målning av trädgårdsförrådet är föreningens ansvar.

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö och en god stämning en förening är inget som uppkommer av sig själv utan beror ofta på att en eller flera personer har engagerat sig i föreningen.