Planteringar

Efter en regnfri sommar har vi äntligen kunnat plantera lite träd och växter på de ställen som just nu skulle förskönas.

Planteringar