Resurser

Förutom hyra av vår fina samlingslokal kan du låna en del hjälpmedel för underhåll av din lägenhet.

Färg för plank och träfasad på huset är gratis. Vi spar en hel del pengar på att själv utföra underhåll av planken.

Du kan också låna bord och stolar om du vill ha fest eller sammankomst hemma.

Kontakta ansvarig person i styrelsen och bestäm tid för avhämtning.