Lägenheterna

Bostadsrättsföreningens radhus ligger längs med två gator, Västra- och Östra Stationsgatan, som är tvärgator till Klågerupsvägen.
Västra Stationsgatan har hus med rött tegel och rödfärgat trä, medan Östra Stationsgatan har gula hus.
Mellan gatorna finns ett fint grönområde, lekplats och gångstigar. Direkt bakom husen går en cykelstig till Golfbanan och Bokskogen samt till Malmö centrum.

 

Totalt har vi 101 lägenheter, fördelade på

 

Lägenheter fördelade på huskroppar och gatuadress

Västra Stationsgatan har 55 lägenheter

Östra Stationsgatan har 46 lägenheter

Planritningarna på lägenheterna är de ursprungliga. Många lägenheter har förändrats eller byggts om under åren. En del har tillbyggnader i form av uterum. Framsidan med innergård och carport är dock i regel densamma.

Ritning över bostadsrätterna inkl trädgård

Uteplats på framsidan
Carport: 5,2m x 5,5 = 28,6m2

Ritning över fasaderna

Områdeskarta med husnummer finns ovan t.v.