Grönområdet

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du tillgång till ett stort grönområde, tennisbana, lekplats för barnen, promenadstigar och stora gräsytor. Detta grönområde med gångstigar, inklusive de två gatorna Västra och Östra Stationsgatan, är föreningens ansvar och tillsammans ansvarar vi för underhållet. 

Vi anlitar ett företag för trädgårdsskötsel och städning av området. Kostnaden för detta delas på medlemmarna och ingår i månadsavgiften. All belysning, inkl. lampor, på området är också föreningens ansvar. Ibland måste vi förnya träd och buskar, och sjuka växter måste tas bort. Omasfaltering av stigarna och de två gatorna sker med ett antal års mellanrum och ligger i underhållsplanen.

Här kan du motionera, låta barnen leka, ta promenader med hunden eller ta dig ut på cykelbanan och Malmö eller Bokskogen.

Vi har samlat en del bilder här.