GDPR

Den allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”)

GDPR är en europeisk dataskyddslag som ersätter dataskyddsdirektivet 95/46 / EG. Den utformades för att uppdatera Europas förhållande till dataintegritet. Efter det att GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 måste alla organisationer som behandlar och innehar personuppgifter om individer som är bosatta i EU följa det förordning, oavsett var bolaget är har sin geografiska plats.

Vad räknas som personuppgifter
Enligt GDPR-direktivet är personuppgifter all information som är kopplad till en person och som kan identifiera denna. T.ex. namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress är data som räknas in som personuppgifter.

Hur gör vi inom vår Bostadsrättsförening

Som medlem i RBF Malmöhus 52 finns uppgifter om dig registrerade hos Riksbyggen. Uppgifterna är desamma som du lämnade i din ansökan om medlemskap. Även styrelsen har dina ansökningsblanketter och information från din mäklare inlåsta i ett plåtskåp i styrelserummet. Om du ändrar något i dina uppgifter såsom namn, andelsdel etc. registreras uppgifterna på samma sätt och hanteras både av Riksbyggen och av styrelsen. Dessutom har styrelsen samlat in epostadresser till medlemmarna för att snabbt och smidigt kunna skicka ut information. Vår information till medlemmarna är en viktig del i styrelsearbetet och för dig betyder det att du kan ta del av sådant som berör dig medlem, din lägenhet eller din utemiljö så att du kan planera ditt boende smidigt eller ta del av förmåner eller evenemang. 

Styrelsens policy för Personuppgiftshanteringen finns i dokumentet här nedan. Om du vill veta mer om Riksbyggens policy kan du gå in på www.riksbyggen.se och logga in enl Riksbyggens instruktion på hemsidan. Mobilt bankid fungerar bra.

GDPR – Föreningens policy för hanteringen av personuppgifter