Försäkringarnas ABC

Som bostadsrättsinnehavare måste du ha:

A) En hemförsäkring

B) Ett bostadsrättstillägg (som du själv betalar eller som föreningen betalar för dig)

C) Föreningen måste ha en fastighetsförsäkring, som tecknas av styrelsen.

I dokumentet här nedan kan du läsa vad de olika försäkringarna gäller för.

Detta gäller för våra försäkringar