Filterbyte

Smuts och fett från spisen fastnar först i det grovfilter av stål som är monterat under fläkten ovanför spisen. Detta filter måste rengöras då och då. Enklast är naturligtvis att diska det i maskin. Om du inte kan diska i maskin är det bästa att lägga det i blöt med lite diskmedel under en stund. Sedan kan du borsta av smutsen och skölja.

Den smuts som inte fastnar i grovfiltret fångas upp av planfilteret inne i ventilationsaggregatet. Planfiltret är det som först blir igentäppt och bytes normalt av våra servicetekniker en gång om året. De byter också korgfiltret och kontrollerar att allt fungerar som det skall. Om du märker att utsuget blivit sämre trots att grovfiltret är rent kan du byta planfiltret en eller två gånger mellan servicebesöken. Observera att detta inte har något att göra med om en röd lampa lyser på displayen. Den röda lampan är tidsinställd och lyser efter 6 månader oavsett filtrens tillstånd. 

Här är en kort video på hur du byter planfilter i ventilationsaggregatet:
Under videon finns en beskrivning i textform.

  1. Drag ut elkontakten till ventilationen.
  2. Haka av kåpan genom att lyfta den uppåt och utåt.
  3. Skruv av de två skruvar som håller skyddsplåten stängd.
  4. Drag ut planfiltret (sitter till höger om korgfiltret).
  5. Kasta den smutsiga påsen som sitter runt ramen, och sätt in ramen i en ny filterpåse.
  6. Stick in planfiltret på sin plats så att det sitter på samma sätt som det satt när du drog ut det.
  7. Stäng skyddsluckan och skruva igen. Haka på kåpan och sätt i elkontakten igen.