Vem svarar för underhållet

Det som styr detta är Bostadsrättslagens 7 kapitel och 12 paragraf. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Vad denne är ansvarig för inne i sin lägenhet styrs av föreningens stadgar, men normalt är det allt som är synligt inne i lägenheten. Riksbyggen har tagit fram en folder  som heter “Vem svarar för underhållet”. Denna folder hittar du på följande länk.

Vem svarar för underhållet