Vattenläckage

Felanmäl till styrelsen. Om det är akut kväll/helger ringer du akutnumret till Riksbyggen: 0771-860 860.
Vi beställer en fuktfirma för att reda ut vad du har för skador och hur läckaget uppstod. Denne skriver en rapport som styrelsen skickar til försäkringsbolaget.
Därefter kan du själv anmäla skadan till det försäkringsbolag som har Bostadsrättstillägget (f.n. Folksam). Vad som täcks av försäkringen reds ut av försäkringsbolaget. Lite mer info får du här.

Vattenläckage