Vattenläckage

Felanmäl till styrelsen. Om det är akut kvällar/helger ring till Riksbyggen jour 0771 – 860 860.
Vi beställer en fuktfirma för att reda ut vad du har för skador och hur läckaget uppstod. Denne skriver en rapport som styrelsen skickar till försäkringsbolaget.
Därefter anmäls skadan av styrelsen till det försäkringsbolag som har Bostadsrättstillägget (f.n. Folksam). Vad som täcks av försäkringen reds ut av försäkringsbolaget. Lite mer info får du här.

Vattenläckage