Vatten in genom taket

Utifrån kommande vatten
När byggnadsskalet inte håller tätt mot vatten (taket) är det en skada som försäkringsbolaget normalt inte ersätter. Föreningen ansvarar för skadorna på taket och den boende för ytskiktet (golv, väggar). Vid skador i samband med storm, dvs att taket har skadats av stormen, ersätter försäkringsbolaget skadorna.

Vatten in genom taket