Underhåll staket/plank

Du svarar för det underhåll som tillhör lägenhetens tomt (trädgårdsstaket, trädgårdsgrind, trädgårdsplank mellan lägenheterna och målning av den del av detta plank som vetter mot lägenheten).Vad gäller målning av planket i garageporten och taket har vi, för att minska föreningens kostnader och hålla avgifterna på en rimlig nivå, beslutat att dela ut gratis vit färg och låta bostadsrättsinnehavarna själv stå för målningen.

Använd helst inte högtryckstvätt. De plank som är tryckimpregnerade kan tåla högtryckstvätt högst 2 ggr/år. Detta gäller inte  taket i carporten. Taken får absolut inte tvättas med högtryck.
Vid användning av högtryckstvätt trycks vatten in i råsponten och kan förstöra pappen under betongpannorna. Man pressar samtidigt in massor av vatten som i sin tur kan orsaka rötskador längre fram i råsponten. De svarta och gråa fälten i carportens tak är mikrobiell påväxt samt alger och det kan man ej tvätta bort utan specialmedel eller genom slipning.

Underhåll staket/plank