Trädgårdsavfall

Du kan beställa ett separat sopkärl för trädgårdsavfall. Detta töms varannan vecka under växtsäsongen.

Att köra trädgårdsavfallet till återvinningen är också en möjlighet. Se www.sysav.se för stationer och öppettider.

Trädgårdsavfall