Stänga av vattnet

Gropen med rör för inkommande och utgående vatten till kranar resp. radiatorer finns i hallen hos 3:or och 4:or. Hos 2:orna finns gropen i klädkammaren.

Det finns 4 huvudrör, en med röd kran och 3 med spakar i gropen. De yttersta med gröna spakar är för kranvatten och de två i mitten
(röd kran och blå spak) är för radiatorerna. För att stänga av allt kranvatten skall du försiktigt vrida de yttersta gröna spakarna. Använd inte våld eftersom du då kan dra sönder något och få läckage. Vilken spak som är för kallvatten resp varmvatten känner du efter på rören, om det är kallt eller varmt.

Stänga av vattnet