Sophämtning

Fyrfackskärlen ska ställas längst ut i carporten, med handtagen ut mot trottoaren, så att de enkelt kan tömmas av sophämtarna. Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka.
Om du behöver nya papperspåsar för matavfall fäster du en tom påse på kärl 1 när det ska tömmas. Du får då nya påsar.
Grovsopor och trädgårdsavfall kan du själv packa i sopsäckar och köra till återvinningsstationerna. På www.sysav.se finns Skånes alla återvinningsstationer och deras öppettider.

Sophämtning