Röd lampa på fläktpanelen

Om en röd lampa blinkar på fläkten återställer du displayen genom att dra ut elkontakten och sedan sätta tillbaka den igen.

Röd lampa på fläktpanelen