Riktlinjer för god boendemiljö

VI HAR

 • Omvänd bevisbörda – styrelsen måste bevisa att vi följer reglerna.
 • Kunskapskrav – vi måste vara uppdaterade i miljöfrågor.
 • Försiktighetsprincipen – vidta åtgärder vid risk för människors hälsa/miljö.
 • Vi får inte sälja/använda skadliga produkter.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

 • Av medlemmar rapporterade miljöproblem måste utredas av styrelsen.
 • Egenkontroll måste bedrivas, behöver inte vara skriftligt. Viktigt med ett felanmälningssystem.
 • Skadedjur – vi måste ha avtal med en skaderegleringsfirma och det har vi, med Anticimex.
 • Ventilationen får inte vara bristfällig – vår är ny sedan 2013 och då godkänd.
 • Legionella – Vattentemperaturen i pannan måste vara 60 gr och minst 50 gr i tappvattenkranarna.
 • Grannbuller löses av oss själva med god kommunikation.
 • Fordonstvätt – Vi får egentligen inte tvätta våra bilar i garageporten.
 • Kemisk bekämpning får inte användas yrkesmässigt, heller inte ogräsättika, i flerfamiljhus.
Riktlinjer för god boendemiljö