Råttor på området

Då och då har medlemmar rapporterat till föreningens styrelse att de sett råttor på vårt bostadsområde. De undrar vad de ska göra.

Svar: var och en får själv vid obehag av skadedjur kontakta anticimex. Men styrelsen och fastighetsskötarna vill härmed göra en vädjan: Var och snäll och mata inte råttorna! Om du vill ge vinterns småfåglar mat att överleva, se då till att det bara är fåglarna som kan nå maten. Om du har fruktträd på din tomt så släng inte överbliven frukt i buskarna.

Råttor på området