Progressiv avskrivning

RB har tidigare tillämpat progressiv avskrivning. När detta blev förbjudet 2014 har RB istället valt en avskrivningsperiod om 120 år. Du kan läsa mer här: Om_prog_avskr

Progressiv avskrivning