Problem med elräkningar

Du väljer själv din elleverantör. Det innebär att priset på el och kostnaden för den el du använder i hushållet bestäms helt och hållet av dig själv. Elmätaren i förrådet ägs av EON. Föreningen har inget ansvar för den.
EON fakturerar kostnaden för elnätet. Ditt valda elbolag fakturerar kostnaden för el du förbrukar. Om du har EON som leverantör för både nät och förbrukning kan du beställa 100-kollen för att mäta hur mycket el du använder. För att mäta en enskild pryl (tvättmaskin, TV, dator eller annat) behöver du en plugg till just den prylen.
Om du inte kan mäta elen för det enskilda objektet kan du köpa (eller låna av föreningen) en elmätare som du sätter i det uttag dit du även kopplar ditt objekt.

Om du provat allt men kostnaden fortfarande är för hög kan du ringa EON och begära mätarproofing. Detta kostar 1500:- (år 2015) och om inget fel hittas får du själv betala detta.

Kontrollera också på din faktura hur mycket el du förbrukar under året (informationen vi ramat in med blått). Du hittar en exempelfaktura här elfaktura. Titta därefter på staplarna och försök minnas vad som ändrades en viss månad.

Problem med elräkningar