Parkeringsregler

• Parkeringsförbud gäller på Östra och Västra Stationsgatan.
• Parkering är endast tillåten på markerade platser eller i carportarna.
• Alla parkerade bilar måste ha P-tillstånd utfärdat av styrelsen, väl synligt i framrutan. I carporten behövs inget P-tillstånd.
• Med P-tillstånd får fordon parkeras högst 7 dygn på samma plats. Detta gäller fordon som tillhör boende i föreningen eller deras gäster.
• Markerade platser får inte användas som uppställningsplats för släpvagnar, husvagnar eller avställda fordon.
• Fordon får endast ställas utanför carportarna för pågående i- och urlastning och ska hållas under uppsikt.

Parkeringsregler