Parkeringsplatser

Parkeringstillstånd krävs numera för markerade platser. Vi har ett avtal med Aimo Park som gör det möjligt för oss att ringa dem om P-platserna missbrukas eller om man ställer upp bilar så de hindrar annan trafik. Om du skulle få ett P-bot för din bil trots att den står på en tillåten parkeringsplats och har tillstånd kan du ta kontakt med styrelsen så att vi kan åtgärda problemet.

Varje hushåll får tre tillstånd som även gäller för gäster. Att ställa bilen i garageporten kräver inget tillstånd.

Parkeringsplatser