Otätt fönster

Läs här om fönsterbyte.

 

 

Bostadsrättsföreningens stadgar styr vem som skall stå för fönsterbytet. I detta fall är det föreningen som skall bekosta detta. Men det är styrelsen som beslutar när bytet skall ske. Detta i sin tur beror på hur allvarligt felet är.

Otätt fönster