Motioner

Motioner är konkreta förslag från medlemmar som skall föredragas under årsmötet, där beslut fattas om ev genomförande resp avslag. Motioner skall vara inlämnade i skriftlig form (inte epost!) till styrelsen senast den 31 januari det är som stämman skall hållas. Lägg din skrivelse i brevlådan på föreningshuset. Märk skrivelsen eller kuvertet med ordet “Motion”.

Förslag som inte skall föredragas under årsmötet behandlas istället av styrelsen under ett eller flera styrelsemöten. Du kan lämna förslag här på hemsidan, genom epost eller skriftligen i brevlådan på föreningshuset. Vi meddelar i princip den förslagsställande om resultatet så fort frågan behandlats.

Såhär skriver du motioner: skriva motioner

Motioner