Manual till fläktarna

En manual till fläktern och ventilationen finns här:  Ventilation2013
Filterbyte ombesörjes en ggr/år av föreningen. Men om du behöver byta filter själv finns en instruktion här FILTERBYTE. Filter erhåller du av föreningen. En video finns här.

Manual till fläktarna