Lokala stadgar och ordningsregler

Boedeinformation i mapp

I Riksbyggens normalstadgar står att som bostadsrättshavare har man att följa de lokala ordningsregler som finns. Det skall finnas en mapp med information till bostadsrättsinnehavaren i varje lägenhet. Vi uppdaterar regler och information med vissa års mellanrum. Nya bestämmelser och rekommendationer får du löpande genom våra informationsblad.

Lokala stadgar och ordningsregler