Jordfelsbrytare

I nya bostäder är jordfelsbrytare ett krav

Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla ny­producerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem . År 2004 utökades kravet även till elinstallationer som byggs ut eller ändras .

Att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer är behörighetskrävande arbete och alltså inget som du får göra själv. Man kan dock köpa en lös jordfelsbrytare till en kontakt och det kräver ingen installatör. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 milliampere (mA)

Jordfelsbrytare