Individuell energimätning

Frågan om individuell mätning av värme och vatten har kommit upp några gånger. Styrelsen är positiv till detta och skall undersöka möjligheten. Vi kommer att lägga ett förslag när det är ekonomiskt rimligt att genomföra en sådan förändring. Dock skall beslut tagas på stämma innan en sådan åtgärder kan vidtagas.

Individuell energimätning