Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen.

Detta innebär att vi inte behöver något annat tillägg till vår vanliga hemförsäkring. Mer information om självrisk och omfattning finns här.
Fördjupad information finns på RBförsäkring. Här kan du också göra skadeanmälan.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg