Häckar längs gångarna

Häckar längs gångarna klipps av anlitad fastighetsskötare. För den del av häcken som löper längs med eller runt din trädgård mot grönområdet ansvarar du själv.

Häckar längs gångarna