Grannsamverkan mot brott

Vi har tillsatt 1 person för projektet Grannsamverkan mot inbrott. Läs vidare om detta under fliken Föreningen/försäkring och skydd. Alla förslag från medlemmarna är välkomna.

Tag kontakt med styrelsen om du har något att tillföra eller fråga om.
Du kan också skicka in ett förslag på sidan Förslag..

Grannsamverkan mot brott