Gemensam tvättstuga

Frågan gemensam tvättstuga har varit uppe ett par gånger. Vi har inget ledigt utrymme för att uppföra en ny byggnad och kostnaderna hade i så fall blivit mycket höga. Att bygga en tvättstuga i samlingslokalen är inte tillåtet eftersom detta är ett skyddsrum.

 

Gemensam tvättstuga