Gemensam el

Gemensam el har diskuterats och vi har undersökt möjligheten. I nuläget blir det för dyrt eftersom individuella mätare måste installers i varje lägenhet. När priserna sjunker kommer vi på nytt att ta upp frågan.

Gemensam el