Friköp av husen

Efter ordinarie stämma 2010 bildades en arbetsgrupp som undersökte frågan om friköp. Föreningen anslog en summa om 10.000:- för att täcka eventuella kostnader för att undersöka möjligheterna. Resultatet blev att sakkunniga och ev jurister måste anlitas. Kostnaderna för detta visade sig bli alltför höga och därmed blev intresset också alltför svagt.

Friköp av husen