Kapitaltillskott istf friköp

Ett alternativ till friköp är s.k. kapitaltillskott. Vi har undersökt intresset och till styrelsemötet i november 2011 hade vi fått in 14 intresseanmälningar. Vi bedömer intresset som alltför svagt och beslutade vänta tills frågan kommer upp på nytt och då gör vi en förnyad undersökning.

Kapitaltillskott istf friköp