Bygglov för plank

På förekommen anledning vill vi informera om vad som gäller för plank i våra trädgårdar. Enl Malmö Stadsbyggnadskontor finns följande regler:

STAKET OCH LÅG MUR UTAN LOV

Staket lägre än 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun. Detsamma gäller en lägre (max 0,4 m hög) mur som ej är stödmur. Nätstängsel eller t ex glesa smidesstaket fordrar aldrig bygglov. Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna -även när bygglov inte krävs.
Man får också ordna skyddade uteplatser vid bostadshuset utan bygglov. Då får muren ellerplanket inte vara högre än 1,8 m. De får heller inte sträcka sig mer än 3,0 m från huset. Även här krävs grannars tillstånd om planket eller muren placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Här finns blankett för open_plank.

Bygglov för plank