Bygglov för plank

Så får du bygga plank

Plank som är max 1,2 m får sättas upp utan bygglov i Malmö kommun.Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov i vår föreningen för plank som är max. 1,6 m. För nätstängsel eller t. ex. glesa smidesstaket krävs aldrig bygglov. Det är klokt att bestämma höjd, färg och material tillsammans med grannarna – även när bygglov inte krävs. 
Man får också ordna skyddade uteplatser vid bostadshuset utan bygglov. Då får muren eller planket inte vara högre än 1,8 m. De får heller inte sträcka sig mer än 3,0 m från huset. Även här krävs grannars tillstånd om planket eller muren placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Läs mer här

Bygglov för plank