Bygga uterum

Om du skall bygga uterum söker du bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Du kan läsa reglerna här: Bygglov1.

Gör så här: ta fram en så bra ritning som möjligt över ditt tilltänkta uterum med aktuella mått. 
Ytterligare information, kartor och blanketter kan du hitta på Stadsbyggnadskontoret. Det finns en hel del nyttig information på internet.

Bygga uterum