Brandceller

Brandväggar finns mellan samtliga lägenheter, från grunden upp till taket. Det finns därmed också brandvägg mellan de olika lägenheternas vindsutrymmen.

Brandceller